basicخوش آمدید
راهنمای سطج کاربری

با سلام و احترام. سطح کاریری شما دوستان عزیز براساس تعداد خریدهایی که می کنید محاسبه خواهد شد و با توجه به این خرید ها امتیازات و جوایزی برای شما در نظر گرفته خواهد شد و براساس تعداد خرید به شما ستاره داده خواهد شد که مفاهیم این ستاره ها به شرح ذیل می باشد.


سطح کاربریتوضــــیحات
کاربرانی که بین 0 تا 10 خرید دارند.
کاربرانی که بین 10 تا 30 خرید دارند.
کاربرانی که بین 30 تا 60 خرید دارند.
کاربرانی که بین 60 تا 80 خرید دارند.
کاربرانی که بین 80 تا 100 خرید دارند.
کاربرانی که بین 100 تا 1000 خرید دارند.

توجه: با توجه به تعداد ستاره کدهای تخفیف داده خواهد شد، به طور مثال فردی که کمتر از 60 خرید دارد کاربر سه ستاره خواهد بود که کدتخفیف این کاربر بیشتر از یک کاربر دوستاره یا تک ستاره می باشد، به این صورت که اگر برای یک کاربر سه ستاره 30% تخفیف در نظر گرفته شود برای یک کاربر یک ستاره 10% تخفیف در نظر گرفته خواهد شد.


دریافت کد آمارگیر سایت