basicخوش آمدید
اموزش تله پاتی به زبان اردو

تله پاتی چیست و اشنایی با انواع تله پاتی و روش های تمرین آن

 

در این کتاب تله پاتی به زبان اردو ترجمه شده است

اموزش ذهن خوانی شخصی بدون اینکه انش شخص چیزی بگه ذهنش رو بخوانید

تله پاتی یعنی ارتباط مستقیم بین ذهن ها

تله پاتی (انتقال فکر) برای انجام اين تمرين ابتدا در مکانی آرام ونسبتا تاريک بدن خود را ريلکس کنيد سپس با چند تنفس آرام و عميق تمام ذهن وبدن خود را آرام کنيد حالا سعی کنيد به مدت چند دقيقه به هيچ جيزی فکر نکنيد وتمام افکار مزاحم را دور بريزيد ( اگر تمرينات قبلی را درست انجام داده باشيد اکنون براحتی می توانيد فکر و ذهن خود را آرام کنيد و يک خلا فکری خوبی داشته باشيد.) . پس از انجام اين مراحل آمادگی لازم برای انتقال فکر را داريد درابتدا سعی کنيد با موضوعاتی ساده کار کنيد تا به تدريج هم تسلط شما بر تله پاتی بيشتر شود و هم اعتماد به نفس شما برای انجام تمرينات سنگينتر و مشکلتر افزايش پيدا کند .حالا فرض ميکنيم که می خواهيم که فکری را انتقال دهيم (تله پاتی)
در حالی که در کاملا ريلکس هستيد چشمان خود را آرام ببنديد وفردی را که ميخواهيد با او تله پاتی داشته باشيد در نظر بگيريد کنيد تمام حالات روحی و فيزيکی شخص مورد نظر از قبيل شکل وحالت صورت - طرز صحبت کردن - چيزهای مورد علاقه آن شخص و ... را دقيقا در ذهن خود تجسم کنيد به شکلی که هم اکنون آن شخص درروبروی شما قرار گرفته و شما داريد با او صحبت کرده و به چهره او نگاه ميکنيد اکنون تصوير ذهنی خود را بزرگتروشفافتر کنيد و دقيقترين جزييات را به شکلی واضح وشفاف در تصوير ذهنی خود ترسيم کنيد. تقريبا چيزی شبيه يک فيلم با همه جزييات آن. حالا از او بخواهيد که کاری را انجام دهد همانطور که گفتم در ابتدا با چيزهای ساده شروع کنيد مثلا از او بخواهيد که به شما تلفن کند بعد از اين که در اين کار موفق شديد سعی کنيد در تمرين بعدی با استفاده همين روش از او بخواهيد همين عمل را در يک زمان مشخص انجام دهد و به همين شکل می توانيد تمرينات را گسترده تر ومتنوعتر کنيد

 

اين تمرين به صورت دو نفره انجام می شود
از يکی از دوستان خود بخواهيد که روبروی شما بنشيند و يا بر روی زمين بخوابد سپس شما بالای سر او قرار بگيريد و دستهای خود را به فاصله اندکی از سر او( 2 تا 3 سانتيمتری) قرار دهيد.از او بخواهيد چشمان خود را بسته و در حالتی آرام و ريلکس قرار بگيرد حالا با استفاده از نيروی ذهن خود شروع به دادن انرژی به دوست خود کنيد در حين اين کار بطور آهسته و عميق تنفس کنيد (تنفس عميق باعث رسيدن اکسيژن اضافی به بدن شده وانرژی شما را افزايش می دهد)
برای انجام انرژی درمانی شما بايد به صورت ذهنی تصور کنيد که انرژی از دستان شما به سر و سپس از انجا به همه بدن فرد مورد نظرتان منتقل می شود (شکل و نوع انرژی مهم نيست همانطور که در تمرينات قبلی گفتم به هر شکل که راحت هستيد می توانيد انرژی را تصور کنيد مثلا شبيه نور.گرما. آتش.مغناطيس و...)حالا به کمک نيروی فکر خود و قوه تصوير سازی ذهنی(قوه تخيل)انرژی را در تمام بدن او به حرکت در آوريد .انرژی را از سر به گردن و سپس به دستها و سينه .شکم و پاهای او ببريدو تصور کنيد اين انرژی در تک تک سلولها نفوذ کرده وبه آنها سلامتی ونيرو ميدهد.هر چه تصوير ذهنی شما قويتر و شفافتر باشد انرژی ارسالی شمااز قدرت و نيروی بيشتری برخوردار می شود.سعی کنيد حتما در موقع تمرين از تصاوير ذهنی خوب و مثبت استفاده کنيد
و تصاوير ذهنی منفی مانند بيماری و درد و... را بکار نبريد.
اِين تمرين را به مدت 20-30 دقيقه بطور مستمر انجام دهيد و بعد از تمرين از دوست خود بخواهيد حالت واحساس خود را برای شما بازگو کند (حالتهای مختلفی ممکن است برای اشخاص شکل بگيرد مانند سستی و رخوت .آرامش و يا حتی نا آرامی که بستگی به افراد وخود شخص انرژی دهنده ونوع انرژی دادن ((مثبت ومنفی)) دارد.)
بعضی افراد در دريافت انرزی نسبت به بقيه حساستر و بعضی ديگربدين شکل نيستند .پس اگر در تمرينات خود شخصی را که به او انرژی داديد حالت خاصی را درک و احساس نکرد نگرانی به خود راه ندهيد و تمرينات را بطور مستمر انجام دهيد تا انرزی شما نيز قويتر وبيشتر شود
سعی کنيد درهفته چندين بار اين تمرين را با افراد مختلف انجام دهيد
اگر بخواهيد شخصی را که دارای بيماری خاصی است درمان کنيد همين عمل را انجام ميدهيد که بعدا به طور مفصل در باره آن توضيح می دهم

 

در این جلسه با هم يک تمرين ساده را انجام می دهيم اين حرکت را می توانيد هم به صورت نشسته وهم ايستاده انجام بدهيد
برای شروع برروی يک صندلی بنشينِد سپس دستان خود راهم عرض شانه ها به سمت جلو بکشيد ,دستها بايد بصورت موازی يکديگرودر امتداد سطح زمين باشدو نوک انگشتان دست بايد به سوی زمين اشاره کنند ( بدين صورت که بازوها و ارنج موازی سطح زمين ولی مچ دست شکسته و انگشتان به سمت پايين نشانه رفته باشند) توجه داشته باشيد که کمرو ستون فقرات بايد صاف ولی در عين حال عضلات بدن شل و راحت باشند مخصوصا دستها بايد در وضعيت ارام و راحتی باشند و هيچگونه فشاری نبايد به انها وارد شود کف دست و انگشتان در وضعيتی رها شده به سمت پايين باشد حالا همزمان با تنفسی آرام و عميق دستان خود را به سمت بدن عقب بکشيدوپس از يک مکث کوتاه و حبس نفس خيلی آرام دستها را به سمت جلو و وضعيت قبلی ببريد و نفس خود را آرام بيرون دهيد(حرکت دستها بايد با عمل تنفس
هماهنگ شود بدين صورت که در ابتدا وقتيکه دستها را به سمت داخل بدن می اوريم عمل دم را به ارامی شروع می کنيم و با رسيدن دستها به سينه عمل دم تمام و کامل ميشود وسپس مکثی کوتاه ودوباره همين حالت برای بردن دستها به جلو و عمل بازدم تکرار می شود). در طول تمرين عضلات دست بايد در وضعيتی راحت و رها شده باشند وهنگام حرکت به سمت جلو و يا عقب نبايد فشارو زوری به دستها وارد کرد و بايد حالتی شبيه به شنا کردن و يا پروازدست در هوا را داشته باشند بعد از کمی تمرين دستها به راحتی و بدون هيچ فشاری حرکت می کنند
اين تمرين برای هماهنگی بين ذهن و تنفس و دست بکار ميرود
حالا یکبار دورمیکنیم:
برای شروع تله پاتی ابتدا نکات زیر را رعایت کنید
1.سکوت و کمی تاریکی برای این گونه تمرینها لازم است

2.تله پاتی را زمانی انجام دهید که شخص گیرنده خواب است
3.بین دو نفری که تله پاتی انجام میشود شخصی که تعمق ودرون گرایی بیشتری داردنقش گیرنده وشخصی که فعالتر است نقش فرستنده را بر عهده گیرد
4.فرستنده باید برای ارسال پیام چنان فکرش را روی فرمان متمرکز کند که گویی قصد دارد خود آن را در آن لحضه انجام دهدیعنی واقعا خیال کند که دارد آن را بطور واقعی انجام می دهد
5.گیرنده بایدهر فکری را از خود دور کند وخود را در بی فکری کامل قرار دهد و منتظر یک تحرک درونی بماند

6.قبل از شروع وبعد از تمرینات کمی آب بنوشد تا مواد وافکار زاید از او دور شوند
شروع تمرین

برای این تمرین ساده ودر ضمن کاربردی ابتدا باید هردو شخص گیرنده وفرستنده پنج شیء متفاوت مانند پنج نوع میوه یا پنج نوع اشکال هندسی مثل مربع مستطیل لوزی و.....راانتخاب کنند و در یک فاصله مکانی معین چه دور چه نزدیک و در زمان مشخصی قرار گیرند در این هنگام شخص فرستنده به یک شی نگاه می کند وکاملا آن را بررسی می کند و بعد جسم را تصویر سازی می کند وبرای شخص گیرنده ارسال می نمایید در این لحظه شخص گیرنده جلوی خود تکه کاغذی سفید با خیره به دیوار سفید رنگ اتاق می شود و هر نوع شکلی در ذهن او پدیدار شد روی یک کاغذ بنویسد این کار می تواند بین 5 تا10 دقیقه طول کشد
در ضمن این را بگویم تمرکز بدون هدف اصلا جواب نمی دهد وباید هدف خود را معیین کنید و سخت بروی ان متمرکز شوید

برای انجام تجربه تله پاتیک حداقل به دو نفر نیاز داریم :جنسیت:چون تله پاتی عبارت از انتقال افکاری است که از یک بار عاطفی و احساسی قوی آکنده شده است بنابراین با توجه به غرایزی که خداوند برای بقای نسل در نهاد بشر قرار داده است ارتباط بین دو جنس مخالف بایستی روشنتر و پر قدرت تری صورت بگیرد نر وماده هریک به تنهائی ناقص هستند و هر کدام از آنها سعی دارد با جستجوی جفت خویش به کمال برسد جاذبه جنسی یکی از شاهکارهای آفرینش که در پرتو آن موجبات ادامه نسل و رسیدن به تکامل فراهم می شود قدرت ونیروی عشق بسیار قوی است تا حدی که در بر خی از موارد بر عقل سلیم چیره می شود
در ارتباط تله پاتیک جنسیت از اهمیت زیادی بر خوردار است بهترین نتایج درشرایطی صورت می گیرد که فرستنده پیام مرد و گیرنده زن باشد در شرایطی که برعکس این باشد نتیجه از آنچه که گفته شد کمتر است

همان طور که در ارتباط عادی روزمره با دیگران سعی می کنیم با توجه به میزان سن /تحصیلات /طبقه اجتماعی و قدرت درک آنها از زبان و منطق خاصی پیروی کنیم به هنگام بر قراری ارتباط تله پاتی با دیگران هم بایستی به این عا مل مهم تو جه کنیم بنابراین اگر بخواهیم با کودکی ارتباط بر قرار کنیم بایستی از تصاویر و سمبلهایی استفاده کنیم که بیشتر مطابق ادراک و روحیات او باشد.
در روزهای پر گرد وغبار و پر باد وطوفان پیش از رگبارها در زمان فعالیتهای خو رشید ی و به هنگام وجود کامل قرص ماه از انجام تله پاتی خود داری کنید زیرا در برخی از افراد در این ایام ممکن است کسالتهای مبهمی از یک سر درد تا افسردگی شدید حملات آسمی.....متفاوت دچار با شند بنا بر این هنگامی که هوا کمی آرام وخنک است بهترین زمان برای تمرینات تله پاتی است

این موضوع در روزهائی که بارانی است به شرطی که رگبا ر وجود نداشته باشد هم صدق می کند در زمانی که هوا بسیار سرد وگرم است شرایط نا مناسب است شاید دوستان بپرسن چرا دراین موقعها زمانه خوبی نیست
با ید عرض کنم معمولا پیش از رگبارو رعدو برق تحولات شدیدی در میزان فشار و بار الکتریکی هوا پیدا می شود که هر گونه تماس تله پاتیک را مانع میشود مهمترین دلیل برای تو جیه عوارض این آثار
بیان شده پیدایش تغیراتی در میزان یو نها یا اتمها و مولوکلهایی است که دارای بار الکتریکی در پوست هستند و انسان شدیدا نسبت به آنها حساس است

:پیام تله پاتیک :باید متن و لحنی داشته باشد که گویی خود او به این مطالب فکر می کند و آنرا با زبان خودش بیان می کند :برای مثال اگر بخواهیم که او دستش را بلند کند این پیام یا فرمان
به این صورت صادر می گردد :حالا من دستم رااز زمین بلند می کنم پس درستی مطالب این است که همه پیامها را تجسم کنید اگر کالایی می خواهید خریداری کنید مهم این نیست که به این
کالا احتیاج داری یا نه کافیست که انگیزه و اشتیاق لازم برای خرید یک جنس به وجود آید
.

 محصولات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت کد آمارگیر سایت